28 The Download
0 Comment
09.01.2020 Upload date

Tayyarzade Ata - Osmanlı Saray Tarihi Tarih-İ Enderun 1 Kitabevi Yayınları

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Osmanlılarda idari ve askeri kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen
bir saray eğitim kurumu olan Enderun, Osmanlının başarısının sırrının an­laşılması açısından büyük önem arzetmektedir.