0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Tasavvuf-Hadis İlişkisi - Dr Tezi = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 648 KB

...el araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 19. yy. Osmanlı mutasavvıf ve hadisçilerinden olan Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî’nin biyografisinden hareketle her iki ilim dalının o dönemdeki seyri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tarih boyunca İslâm medeniyetlerinde ehl-i hadisle ehl-i tasavvuf arasındaki ilişki dikkat çekmektedir. Hadis ve tasavvuf, İslamın her döneminde etkili olmuş tarihsel iki fenomendir. Tezimiz, 19. yy. Osmanlı toplumundaki tasavvuf-hadis ilişkisini, bu dönemin muhaddis sufilerinden...