63 The Download
0 Comment
30.01.2020 Upload date

Tarih 3 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 12 MB

Kaynak Yayınları, Kemalist Devrim'in tarih tezlerini içeren TürkTarihinin Ana Hatları adlı temel kitaptan sonra dört ciltlik lise Tarih Kitaplarını da eski ve yeni kuşakların incelemesine sunuyor.

Türk Tarihinin Ana Hatları, Kemalist Devrim'in önderleri ve seçkin tarihçiler tarafından incelenmek üzere, 1930 yılında yüz adet basılmıştı. Bu açıdan denebilir ki, devrimin öncülerine, kendi aralarında tartışmaları için bir çerçeve sunuyordu. Daha sonra Türk Tarih Kurumu'nun Kemalist Devrim döneminde yayımladığı kitaplar ve elinizdeki dört ciltlik lise Tarih kitapları bu temel metne dayandı.

Lise tarih kitaplarının üretilmesi süreci şöyle özetlenebilir: Tarih çalışmalardaki seferberlik, 1929 yılında Atatürk tarfaından başlatıldı. 1930 yılında, Afetinan'ın deyişiyle "geniş bir tarih araştırmaları devri" açıldı. 23 Nisan 1930 günü Türk Ocakları'nın VI. Kurultayı toplandı ve Atatürk'ün isteği üzerine Türk Tarihi Heyeti'nin oluşturulması kararlaştırıldı. Türk Tarihi Heyeti üyeleri 1930 yılında öncelikle Türk tarihi üzerine daktilo bir metin hazırladılar. Çalışmalara 1930 yılı yazında Yalova'da devam edildi. İlk hazırlanan daktilo metni inceleyen Atatürk, sayfalara kendi eliyle düzeltmeler ve ekler yazdı. Kimi zaman da yanında bulunanlara yazdırdı.