0 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi Cilt 3

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 37 MB

...rlik alanında başlamış ve fa­kat şiddetli reaksiyonlarla karşılaşmış,111. Selim’in ölümüyle sonuçlanmış, buna rağmen 1826’da 11. Mahmut dö­neminde tekrar canlanmış ve 1839’da Abdülmecid zamanında Tanzimat dö­nemini açan Gülhane Hattı’yla tam şeklini almıştır.İşte bu dönemlerde, 1850’de impara­torlukla Avrupa devletleri arasındaki ti­carî ilişkileri sağlamak ve kolaylaştır­mak için Fransa Ticaret Kanunu alın­mıştır. Çünkü İslâm hukuku, kambiyo işleri, çeşitli şirket biçimleri, satış ak­dinin tica...