3 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Taifetu’L Mansura’Nın Özellikleri Abdu’L-Mun’İm Mustafa = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...lar bu hal üzere devam ederler.” Muğire bin Şu’be’den Radıyallahu Anhu şöyle rivayet edil-miştir: “Rasulullah’ı Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyururken işittim: “Ümmetimden bir taife, Allah’ın emri gelinceye kadar insanlara karşı üstün gelmeye devam eder. Allah’ın emri geldi-ğinde onlar yine üstün olanlardır.” Cabir bin Semura’dan Radıyallahu Anhu Rasulullah’ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kıyamet saatine kadar bu din ayakta kalacak ve Müslümanlar-dan bir...