44 The Download
0 Comment
06.12.2019 Upload date

Tahsin Ünal - Bir Kalkınma Modeli Olarak Tarım Kentleri

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Biz bu asgari kitabımızda, hala milletimizin, %72.6'sını, dolayısıyla çoğunluğunu teşkil eden köylü sorunlarını ele aldık. Toplumumuzun asırlarca kanayan yarası mesabesinde olan köy ve köylü davasın eğilmek istedik. Kitabımızın Birinci Bölümüyle “köyün ve köylünün dününü”, İkinci Bölümüyle “bugünü” olduğu gibi ortaya koyduk. Üçüncü Bölümde, bu derde bir durum çaresi göstermek istedik. Türk köylüsü 1600'den beri, çeşitli yanlarıyla bir perişanlık içindedir. İptidai yaşamı arasında bulunan ve çoğunluğunu teşkil eden köylüyü kalkındırmadan, bir kalkınmadan bahsetmek en azından cehalet ve gaflettir. (Önsözden)