4 The Download
0 Comment
22.04.2020 Upload date

Suslakov-Yakovleva Felsefe El Kitabı Yordam Kitap

Marksizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

...Eserin orijinal adı: A Handbook of Phi/osophy Moskova, P rogress Publishers. 1988. ı i ' Yerdam Kitap: 189 • Felsefe El Kitabı • B. I. Suslakov-L.A. Yakovleva IISRN 97�-9944-122-74-0 • Çeviri: Serkan Mutlu Redaksiyon: Eylem Yıldııer • Düzellme: Volkan Alıcı Kapak v...