5 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Muhammed B. Salih El-‘Useymîn = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...emsîle tâbi tutmadan O’nun belirttiği isim ve sıfatları kabul edip nefyettiklerini de nef-yetmekle olur.(2) DİNİN MAKSADIO, Allah’ın rasûllerini kullarına kendisi ile gönderdiği dinidir.Müellifin maksadı, burada, ulûhiyyet tevhîdidir. Ulûhiyyet tevhîdi, rasûllerin dinidir. Hepsi yüce Allah’ın şu buyruğunda be-lirttiği gibi, tevhîdin kendisi olan bu esas ile gönderilmişlerdir: “Andolsun ki biz, ‘Allah’a kulluk edin ve Tâğut’tan sakı-nın.’ diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gön-derdi...