40 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Sungur Savran - Kod Adı Küreselleşme

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

Küreselleşme, toplumsal bilimlerden siyasete, kültürden günlük hayata her alanda günümüz tartışmalarının kilit kavramı olarak sunuluyor. Küreselleşme ile birlikte yepyeni bir dönemin başladığı, millet devletin gününün dolduğu, emperyalizmin geride kaldığı, insanlığın kucaklaştığı ileri sürülüyor. En önemlisi, küreselleşmenin mevsimler kadar kaçınılmaz, arka çevrilemez bir süreç olduğu iddia ediliyor. Sungur Savran, bu kitapta küreselleşme teorilerini ayrıntılı boyutta irdeleyerek efsane ile gerçeği birbirinden ayırmaya yöneliyor. Ulaştığı sonuç, ne küreselleşme taraftarlarının ne de küreselleşmeyi ulusalcı bir temelde eleştirenlerin günümüz dünyasını kavramakta bize kılavuz olabileceği. Kod Adı Küreselleşme, bugüne kadar söylenenlerden değişik olarak, küreselleşmenin bir derslik mücadelesi olduğunu, uluslararası sermayenin, özellikle de onun yeni hakim dilimi olan "mega kapital"in, işçi sınıfı ve emekçilere bir derslik taarruzu olduğunu ortaya koymayı hedefliyor.