5 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Suçluluk Üzerine Spekülatif Düsünceler - Yasar Çabuklu

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 291 KB

...ne geçiren kapitalizm, cezada da aynı ölçütü kullanır. Suçlu suçunun ağırlığına göre belirli bir süre özgürlüğünden mahrum bırakılır; ha­pishaneye kapatılır. Hapis eczası "eşitlikçi" bir cezadır. Herkesin özgür ol­ması gibi, herkese hapis eczası da verilebilir. Kapitalizmde özgürlük, asıl ola­rak para kazanma özgürlüğüdür. Özgürlük bu nedenle zamandan ayrılamaz. Vakit nakittir. Hapse girerek özgürlüğü kısıtlanan birey, sadece manen değil, nakden de zarara uğramış olur. Hapishanenin amaçlarından ...