33 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Söylesi Inanç, Madde Ve Diyalektik - Aydin Çubukçu, Orhan Koçak

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 637 KB

...arlığı sonucunda ortaya çıkmış ya da çıkacak bir nesneyi varsayarak doğar. Bu bakımdan Türkiye'de solun tarihi ilginçliklerle doludur. Türkiye'de ilk kez, M.Çayan, volontarizmi teorik olarak onaylamış ve onu marksizm içinde gös­termiştir. Marks'ın daha çok determinist, Lenin'in ise daha çok volontarist ol­duğunu ileri sürerek, Che'nin eylemini de argüman olarak göstererek, ekono­mist kendiliğindenciliğe ve teslimiyetçiliğe karşı, gerçek anlamda öznelciliği ileri sürmüştür. O, determinizmin ve vo...