34 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Sosyoloji Yöntemleri - Raymond Boudon - İletişim

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...işkin istatistiksel veriler doğa bilimlerinde gözlemlenen türden düzenlilikler ser­gilemiyor muydu?Comte’un sert tepkisi anlaşılıyor. Kendisi bilim­lerin süreksizliğini kanıtladığı ya da kanıtladığına inandığı halde, Qu£telet fizik sözcüğünü gerçek an­lamında ele alırmış gibi görünerek, toplumsal olgu­ların bilimini bir "sosyal fizik" haline getiriyordu. O, olasılık hesaplarını bir "aldanma" olarak mah­kum ettiği ve kamu kovuşturmasına açtığı halde, Quetelet bu hesapları toplumsal olgulara uygul...