0 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Sloven Dilinde Şiir

Dünya Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 283 KB

...bir enerjiyi dışavurmuştur. Sloven dilinde o günden beri aşılamamış olan bu enerji Kosovel'in, İtalyan Fütüristler, Dadacılar ve Gerçeküstücülerle aynı za­manda, en radikal şiirsel yaklaşımları benimsemesine neden olmuştur. iki savaş arası dönemde, Alojz Gradnik aşk ve ölüm arasında kurduğu öz­deşlikle (Eros Thanatos) neo-romantizmin kurucusu oldu. Anton Vodnik neo-Sloven DiJinde Şiir 73 sembolist bir müzikaliteyi yansıtan dini od'lar yazdı; Bo� Vodusek ise Hayal Kınklıpna Uğrayan lnsan başlıklı...