2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Şizofrengi Dergisi 22. Sayı

Mizah

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...roluşun amacı sorusu niçin bu kadar düzenli bir biçimde ortaya çı­kıyor? İnsanlara varoluşlarının teme­lini sorgulamak, sevişmek ya da ko­nuşmak kadar doğalmış gibi gelir. Freud’un dediği gibi bu, acizlik duy­gusu ile ilgili bir şey olabilir, ancak bu bir şey nedir? Varoluşu sorgula­maya yol açan şey sadece acizliğin kendisi değildir, insan acizliğidir.”“Psikoloji benliği, fizyoloji ise bey­ni bilincin yeri yapmıştır. Ama ikisi de ana noktayı kaçırmaktadır. Gele­neksel zihin-beden ikiliği bilinç...