0 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Şizofrengi Dergisi 18. Sayı

Mizah

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...uz olma bilin­ci eklenir.Buradaki sonuçsuz olma bilinci, empirik dünyada gerçekleşen ve ge­rçekleşme nedeni de, sonuçsuz birson olan ölüm bilinci karşısında salt bir yenilginin izle- • • • d a im arini kendinde taşıyan ve yenilginin anlamını ölümsü- |^{r s o n o l a r a kzlük, yani sonuçlu olma adına tekrar ölüme gönderen u î f e l e n d i r i l e c e k l e r d i r tikel bir bilinçtir. Öyleyse varolma çabası bu salt ye­nilgiden kurtulma çabasıdır. Buradaki çabanın itici gücü, sonuçlu bir empirik...