0 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Şizofrengi Dergisi 13. Sayı

Mizah

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...alı introj etler" 1 'bastırılmış libidolar" "şişirilmiş ki ilik ler" 1 "irrasyonel inanç si teml ri" 1 "oluşumunu tamamlamamış geştaltJar", "maladaptif ög­renme modelleri", ontolojik güven iz lik", "di fonk iyonel aile si teml ri", geçmişinizde­ki "el tirel ana-baba" v iç­inizd ki hırpalanmı ço­cuk"tan, bu terimleri çok iyi tanımanın ve kullanmanın verdiW bir alışkanlıgınız var­mış gibi süratle bah ederek ne kadar derin, oldugunuzu gösterin. Hemen ardından ar­kadaşlarınıza, agır ba ımzı ya-na eg...