0 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Şizofrengi Dergisi 09. Sayı

Mizah

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...line geliyor. Bil­meliyiz ki "akıl hastası" denen bi­rçok kişi, duygusal acıyı yaratan ve hep aynıdır: lns�nlarm yokedilme­si, öldürme ve sakatlama, aile ve toplum yaşamının dağılması, şid­det, zulüm ve anlamsız acılar. Te­rapistler ve insanlar olarak 11pro­fesyonel" sorunların ötesine geçe­medikçe ve acı çekmenin toplum­sal ve politik kökenierine ,yaklaşa­ınadıkça kurulu düzenin habersiz ajanları gibi davranmış oluruz. Biitün bu nedenlerle; bugünün toplumu�ıda terapiyle ilgilenen bütün insanlar...