0 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Şizofrengi Dergisi 08. Sayı

Mizah

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...rın muhakemeleri, sosyal ve fiziksel çevrelerini gerçekçi biçimde algılamalarına engel olacak biçimde bozulmaktadır. Mutlu insanların çevrelerindeki olayları kontrol etmekte ileri gittikleri, (sıklıkla, tümüyle rastgele olan olayları kendi is­temlerinin parçasıymış gibi al­gılama noktasına varduacak derecede) kendi kazançlarıyla ilgili gerçekçi olmayan değer­lendirmeler yaptıkları, başkala­rının onların gerçekçi olmayan düşüncelerini paylaştıklarına inandıkları ve kendilerini baş­kalarıyla kıyas...