2 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Siyahi Kültür Dergisi 2006 Sayı - 007

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 16 MB

...yor. Zerdüşt gibi. Nietzsche de çoban dejpl-kiıletere konuşmayı reddediyor, ama kendi lakipçilerine konuşuyor yalnızca. Neden? ÇOnkO herkes böylesi bir felsefe için hazır detıildir: kendimizi konumlandırdı�mız en temel kavramlansorgulatır (ulus. yurttaş. insani -bu uygarlık için payanda görevi gören kavramlardır bunlar-kişi her zaman delilik riskini Ostlenir. Nietzsche'nin kendisinin /yiniıı ve K6ıi/nan Ote&inde'de ve pek çok di!)"cr eserinde koydu�u gibi. felsefe sadece aniaşılmak için değildir...