8 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Şinasi Gündüz - Anadolu'da Paganizm, Antik Dönemde Harran Ve Urfa

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...rinde Anadolu'nun yaygın dinsel gelenekleri haline gelen Hıristiyanlık ve İslam inancında da, halk inançları ve dindarlığı düzleminde yaşatıl­maya çalışılmıştır. Nitekim sihir, büyü, fal, çeşitli doğal nesne ve objele­rin uğurlu ya da uğursuz olduğu inancı ve benzeri tasavvurlar, aslında İslam'ın temel akidelerine ters olmasına rağmen Anadolu halk inançla­rında var olmayı sürdürmüştür. Bu çalışma, geçmişten günümüze tüm Anadolu pagan geleneklerini ve kültlerini değil, yalnızca Harran ve Urfa örn...