4 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Sıfatlara İman Konusunda İmam Ebu Hanife'nin Sözleri = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 177 KB

...Yine aynı şekilde: O arşın üzerindedir fakat arş gökte midir yoksa yerde midir bilmiyorum? diyen kimsede kafir olmuştur." (el-Fıkhul Ebsat, 45) diğer kaynaklarda bu rivayete şu ilaveler vardır: "Çünkü Allah iliyyinin en üstündedir. En yukarısındadır. O'ndan yukarıdan istenir aşağıdan değil." (İbni Kudame, el-Uluvv, 116; İbni Teymiye, el-Fetava el-Hameviye el-Kübra, 86-87; İmam Zehebi, el-Uluvv (muhtasar), 136; İbni Kayyım, İctimau'l-Cuyuşi'l İslamiyye, 74; İbni Ebi'l İz, Şerhul Akidetü'l Tahaviy...