66 The Download
0 Comment
06.12.2019 Upload date

Sıdney Fınkelsteın - Müzik Neyi Anlatır - Kaynak

Müzik

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Finkelstein, bu kitabında, ortaya çıkışından başlayarak müzik anlamını ve gelişmesini ele alıyor; müziğin Avrupa ve Amerika'daki beş yüzyıllık gelişimini toplumcu-gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Kitap, müziğin kökenlerini, çeşitli toplumlarda ve çağlarda ortaya çıkan süreklilik ve kopuşları, geniş yapıtlar ışığında incelerken konuya tarihi olarak yaklaşıyor. Yazar, müziğin, yaratıldığı toplumsal ortamdan koparılarak ele alınamayacağını somut örneklerle tartışıyor. Finkelstein'a göre, müzik, toplumsal gelişmenin en önemli parçası ve döneminin toplumsal-düşünsel rengini en iyi yansıtan anlatım araçlarından biridir.