0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Şeyh Bedreddin - Varidat

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...İstanbul’unda bir yontuya karşı basınıyla, yazarlarıyla, bakanıyla, valisiyle, daha bilmem neleriyle ayaklanan anlayış arasında bulunan kopmayan bağ böylece aydınlığa çıktı.Bu anlatılanlar, okuyucu için, gereksiz görülebilir ilkŞEYH BEDRETTİN VARİDAT _____________________________ 910İSMET ZEKİ EYUBOĞLUbakışta. Ancak, olayları tarih çizgisi üzerinde yürüyen geli­şim doğrultusunda, izlemek isteyenler bambaşka sonuçlar çı­karmakta gecikmez bunlardan. Toplum biri gelişmeye karşı katı, biri yumuşak o...