0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Şevval Orucunun Fazileti = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 59 KB

...َََُْْ َََّ ٍٍََََُِِِّْ ََََََّ ((. ] ماجه ابن رواه[ "Kim Ramazan orucunu tutar, sonra Şevval'den altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, yılın tamamının orucu olmuş olur." (İbn Mace, Sıyâm, 33) Süfyan-ı Sevrî şöyle anlatıyor: "Ben, Mekke-i Mükerreme'de üç sene oturdum:Mekkelilerden bir kimse her gün Harem-i Şerif'e gelir tavaf eder, namaz kılar ve sonra da bana selam verip giderdi. Ben bu kimse ile tanıştım. Bir gün o kimse beni yanına çağırdı. Bana dedi ki: Ben öldüğüm vakitte kendi e...