26 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Şevket Süreyya Aydemir - İkinci Adam Cilt I 1884-1938 Remzi Kitabevi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 25 MB

...ndi ölçülerine göre hüküm verir ve ancak kendi ölçülerine göre paha biçer. Hem gene sanıyorum ki, Tek Adam'ın devri de dahil olduğu halde, olay­Iarın akışı içinde İsmet Pa�a, daima kendi içinde, kendi kendine ve müm­kün olduğu kadar b�ına buyruk kalmasını bildi. Hiç bir zaman ve kim­seye, kayıtsız �artsız angaje olmadan. Hiç bir zaman bir K l i k A d a m ı haline gelmeden. 50 yılın olayları incelenirken onu, daima değilse bile çok defa, hep kendi b�ına görürüz. Zaten biraz da onun için değil mid...