112 The Download
0 Comment
21.12.2019 Upload date

Şerif Mardin - Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908) - İletişim Yayınları

Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

Siyasî düşünce tarihimiz konusunda klasikleşen bu eserinde Mardin, Jön Türkler’in günümüzün siyasî akımlarında görebildiğimiz fikirlerinin ortaya çıkışını ve şekillenmesini inceliyor. Beşir Fuat, Mizancı Murat, Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet ve Prens Sabahattin gibi fikir ve siyaset adamlarının düşüncelerine eğiliyor.