0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Şeriat Nezdinde İkrahın Mahiyeti Ve Sınırı

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 584 KB

...un en büyük sebeblerinden biride ikrahın mahiyetiyle alakalı naslarda bir açıklama olmamasıdır. İkrah meselesini gerek kelime gerekse muhteva itibariyle ihtiva eden Kur’an ve Sünnet naslarının hiç birisinde hakkında icma edilen ve de ikraha dahil olduğu gerek aklen gerekse naklen sabit olan ölüm tehdidi ve işkence gibi hususlar haricinde kalan hapis, bağlama vb konuların ikraha girip girmediği hususunda kat’i bir izah yoktur. Şüphesiz ki Allah unutkan (Haşa) değildir. Bunun böyle olmasının mutla...