1 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Serbesti 20

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...cı açıklamalar­da bulundu. Abdullah Öcalan Türk güvenlik birimleri­ne verdiği ifadesinde, “en çok Nusaybin Belediye Baş­kanı Müslüm Yıldırım bizi destekledi” diyordu. Yıldı­rım ise. Öcalan'm İmralı’da tamamıyla teslim olduğu­nu ve Kürt davasına zarar verdiğini, o nedenle İmralı güdümündeki siyasetin Kültlere bir yarar sağlamadı­ğını vurguluyor ve “federal çözümü” savunan Şerafet- tin Elçi ile birlikte yeni bir siyasi arayışa girdiklerini belirtiyor. Ayrıca Kürt demokratik muhalefeti imkan­larını...