28 The Download
0 Comment
16.12.2019 Upload date

Sencer Divitçioğlu - Ortaçağ Türk Toplumları Hakkında

Roman

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Sosyal bilimler alanında ekonomi en katı, tarih ise en yumuşak olanıdır. Kökeni iktisatçı olan kişi, birkaç kitap karıştırdıktan sonra bu yumuşaklığın biraz sertleşmesi gerektiğine inanır" diyor Sencer Divitçioğlu. Kırk sene boyunca ekonomi teorisiyle uğraştıktan sonra rotasını tarih bilimine doğru çeviren bir İlim adamının deneyimiyle konuşuyor kuşkusuz.
Ortaçağ Türk Toplumları Hakkında, Divitçioğlu'nun, tarihi "katılaştırma" çabalarının ürünü. kitaptaki dokuz makale yazarın, Kök Türkler'den (552-744) Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesine (1453) kadar uzanan dokuz sima yıllık dönemi açıklamak/anlamak için geliştirdiği araştırma programının yeni birer halkası.
Divitçioğlu, bu kitapta ortaçağ Türk toplumlarının iktisadi yapılarını, yönetsel ve siyasal erklerini, akrabalık ve ata ilişkilerini, dinsel alanda geçirdikleri evrimleri alışılmadık bir retorikle anlatarak, Türk tarihini "alaturka anlatı" ve "hikaye etme" sanatlarından kurtarıyor. Bir tarih metodolojisi oluşturuyor ve yaptığı tüm tahlilleri, yorumları formelleştiriyor. Kullandığı dili de, çağdaş sosyal bilimlerin yararlandığı kavram dağarını aratmayacak bir biçimde, çeşitli Türkçe sözlüklerden devşirdiği kelimelerle zenginleştiriyor.
Tarihi tersinden ya da düzünden değil, düpedüz "yeniden" ama bu defa "başka türlü" okumayı öneriyor Sencer Divitçioğlu.