4 The Download
0 Comment
08.05.2020 Upload date

Selma Mine - Tarihin Başladığı Gün

Türk Tarihi

FILE TYPE: epub FILE SIZE: 315 KB

...Gemi Yöneticisi, elektronik beyinlerden gelen verileri incelerken, düşünceliydi. Biraz önce aygıtlar, ulaşımdaki hatanın nedeni üzerinde programlanmıştı. Sistemler, son derece düzgün çalışmışlardı. Işınlama bölgesinde ve Işınlama anında, hiçbir terslik yoktu. Çünkü Dörin, ilk saptanan yere inmişti. Sonra... beklenmedik birşey olmuştu. Ulaşım aygıtının süzgecinden geçen başka ışınlar, suçluyu oradan koparıp almıştı. Yanıp sönen gösterge ve görüntü perdelerinin karşısında, Yargı Kurulu Üyesi ile b...