1 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Seçme Hadisler = Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı =

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...ْمَحْرُ يَ لاْمَحْرَ يَ لاْنَ مُهَّنِي إَمَّلَسَ وِيهْيَلَ عُٰهّ اللَّلَ صِيٰهّ اللُولُسَ رَالَقَ فْمُهْنِيا مًدِياحَ وُتْلَّبَا قَمAkra' b. Hâbis Hz. Peygamber (s.a.s.)’i torunu Hasan'ı öperken görünce : “Benim on çocuğum var, onlardan birini bile öpmedim” dedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.): “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” buyurdu.(Müslim, Fedâil, 65)11 ، اَوهُكِيهَتْنَ تَلَ فَاءَيْشَ أَمَّرَحَا ، وَوهُدَتْعَ تَلَ فًوداُدُ حَّدَحَا ، وَوهُعِيّيَضُ تَلَ فَضِيائَرَ فَضَرَى فَالَعَ تَٰه...