10 The Download
0 Comment
26.04.2020 Upload date

Samuel Beckett - Proust

Dünya Edebiyatı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...rasındaki farkın egemenliği al­tındadır; oysa Mösyö Bergson'un felsefesinde bu faik sadece hiç ortaya çıkmamakla kalmaz, o felsefe ile arasında bir çelişki bile vardır.8Yayımlanmamış bir notunda da şu cümleler yer alıyor:Bu noktada seçkin bir filozoftan, büyük Bergson'dan farklı düştüğümü üzülerek görüyorum. Onunla anlaşamadığım pek çok konudan sadece birine değineyim. Mösyö Bergson bilincin beden­den taştığım ve onun ötesine geçtiğini öne sürüyor. Bellek ya da felsefî düşünce söz konusu olduğun...