10 The Download
0 Comment
18.04.2020 Upload date

Şamil Mansur - Çeçenler

Dünya Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...y Kafkasy-ayı, Güney Kafkasya ile Türkiyc'nin bağlantısını kesınek için, Ermeni sınırı İran'a kadar indirilmiş ve harita üzerinde Türkiye ile Azcrbeycan sının bıçak gibi kesilmiştir. Rus egemenliği Türk dünyasının parçalanmasına dönük olmuştur ve bölgede yayılmacı bir politika izle-yen Ruslar, Sovyetler Birliği döneminde tüm bölgelere olduğu gibi Kafkasya'ya da yerleşmişlerdir. Bugün Kafkas ülkelerinde önemli de-11 recede Rus azınlıkları yaşamaktadır. Bu gerçek ortada olduğu sürece Rusya'nın Kaf...