57 The Download
0 Comment
31.01.2020 Upload date

Sami Zubaida - İslam Dünyasında Hukuk Ve İktidar - Bilgi Üniversitesi

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 GB

İslâm toplumlarında toplumsal değişimle birlikte farklılaşan politika ve devlet yapısı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmış Sami Zubaida, İslâm Dünyasında Hukuk ve İktidar adlı bu kitabında Müslüman toplumlarda hukuk ve iktidar ilişkisini kapsamlı bir boyutta ele alırken, şeriatın tarihi ve teolojik temeline dayanan İslâm hukukuyla ilgili söylem ve uygulamaların süreç içindeki evrimi ile uğradığı dönüşümlerin nasıl geliştiğini incelemektedir. Günümüz İslâm toplumlarında şeriatın siyasi açıdan vurgusu, sadece çağdaş açıdan bir ‘hukuk'tan ibaret olmayıp, tıpkı sürede ahlâk, adalet ve dinin bir tüm arasında ifadelendirilmesi olarak tezahür etmektedir. Bu sebeple şeriatın bu bağlamdaki yorumlamalarla biçimlenen siyasi tınısı, bir muhalefet ve tıpkı sürede mücadele aracı olarak da çeşitli alanlarda değişik yorumlara maruz kalırken; topluma yansıyan değişik türdeki eylemler beraberinde tartışma yaratan analizlere de konu olmaktadır. İşte Sami Zubaida, İslâm toplumlarının sekülerleşmeye kapalı olduğunu ve son dönemlerdeki ‘radikal' siyasi hareketlerin yarattığı İslâmi uyanışla birlikte dinin kitlelere ‘hayat verebilecek' sadece ideoloji olduğunu öne süren çok Müslüman ve Batılı yorumcunun tersine; bu hareketlerin direk hedefinin iki sima yıldır Mısır, Türkiye ve İran'la birlikte pek çok ülkede hukuk, eğitim, kültür gibi alanların yanı sıra günlük hayatta da gerçekleşmiş sekülerleşmeye karşı geliştiğini özellikle vurgulamaktadır.

İslâm toplumlarında şeriatın oluşumunu, kavram ve yöntemlerini başından ele alarak Mısır, Osmanlı Devleti ve İran'da biçimlenen hukuk-iktidar yapılarıyla, tarih arasında gelişen seküler reformları ve bunlara karşı gelişen tepkileri 6 bölümde inceleyen İslâm Dünyasında Hukuk ve İktidar, yazarın yapmış olduğu yorumlamaların akademik düzeyi bakımından düşünce ve politika dünyamızda önemli bir başvuru kitabı olacaktır.