44 The Download
0 Comment
06.12.2019 Upload date

Salih Murad Uzdilek - İlim Ve Musiki

Müzik

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

Türk Musıkisinin bilimsel açıdan ele alınıp bir sistematik çerçeveye oturtulmasında öncülük yapan Hüseyin Sadettin AREL, Dr.Suphi EZGİ ve Prof.Dr. Salih Murat UZDİLEK bir ekip olarak çalışmışlar ve bugün kullandığımız Türk Musıki Sisteminin kuramcıları olarak tarihe geçmişlerdir.

Ord. Prof. Salih Murat Uzdilek 1891 ile 1967 yıları arasında yaşamış fizik, matematik, mekanik bilimcisidir. Aynı sürede müzikoloji üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Değeri yüksek ancak genel olarak çok da tanınmamış bir şahsiyettir.

İstanbul’da doğdu. 1908’de Deniz Harp Okulu’ndan teğmen olarak çıktı. 1912’de Londra’ya elektrik tahsiline gönderildi. Dönüşte bir müddet Bahriye Okulu’nda hocalık yaptıktan sonra sağlık sorunları sebebi ile askerlikten ayrıldı. Robert Kolej’de matematik dersleri vermeye başladı.

Bundan sonra Yüksek Mühendis Mektebi’nde (Teknik Üniversite) fizik dersleri vermeye başlayan Salih Murat UZDİLEK burada ordinaryüs profesörlüğe yükseldi. Salih Murat Türk müziği üzerindeki derin çalışmalarI ile tanınır. Türk ve Batı müziğini (sistem, tarih vs.) çok iyi bilen Salih Murat UZDİLEK’in ‘’İLİM VE MUSIKİ ‘’ adı ile İstanbul Konservatuvarı’nca yayınlanan incelemesi Türk musikisi sisteminin fizik ve matematik yönlerden çok ilginç sonuçlarını toplamaktadır.

Salih Murat Uzdilek mükemmel bir bellek ve zekaya sahip idi. Hazırcevap kişiliği ile yaşadığı dönemde çok sevilen ve sayılan bir kişi idi. Ayrıca İlim tarihine de gençlik yıllarından itibaren geniş bir ilgi duymuştur.

Uzdilek'in, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi’nin kuruluş ve gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. 1948 yılında Türk Matematik Derneği'ni kurduktan iki sene sonra da Türk Fizik Derneği'nin kurulmasına önayak olmuştur. Atatürk'ün geniş önem verdiği İlim adamlarından bir tanesi olan Prof. Uzdilek, öğrencileri yabancı dil ve kültürle donatırken, onları milli ve manevi değerlerden koparmayan eğitim sistemlerini desteklerdi.

Büyük bir filozof olan Uzdilek, Türk Müziği'nin kuramına da hakimdi: müziğin aralıklarını saptayarak yeni ve müsait bir uyum kuramı geliştirmek için çalışmaktaydı. Prof. Uzdilek’in katılımıyla 1950 yılında İstanbul'da Türk Fizik Derneği kurulur.

Türk Müziğine İlim adamı olarak geniş katkılar sunan Ord.Prof.Dr. Murat UZDİLEK 1967 yılında vefat ederek ebediyete intikal etmiştir.