11 The Download
0 Comment
28.05.2020 Upload date

Şakir Erkoç - Nanobilim Ve Nanoteknoloji - Odtü Yayınları

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

...elerin çapı bin nanometre, on tane yan yana konmuş hidrojen atomu bir na­nometre, DNA molekülleri yaklaşık 2.5 nanomete, atomların çapları nanometrenin onda biridir. Bir insan saçının kalınlığı yaklaşık ı 00.000 nanometredir. Nanoteknoloji, nanoölçek ebatlardaki yapılarm ve bileşen­lerinin fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri değişen malzeme ve sistemlerle ilgilenir. Nanoölçekte belli bir işlevi olabilecek yapılann malzemelerini ve kendilerini kontrollü bir şekilde 9 NANOBİLİM VE NANOTEKNOL...