0 The Download
0 Comment
05.01.2020 Upload date

Şakir Batmaz - Iı.abdülhamit Devri Osmanlı Donanması Şakir Yılmaz

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 18 MB

Bu araştırmada II. Abdülhamit dönemi Osmanlı donanması, sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler ele alınmıştır.