26 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Sahihi Buhari 18000 Sayfa

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 49 MB

...erleristemektedir;huzuru,mutlu-luğu buna bağlıdır.Butürküllîvekalıcıdeğerlereiseancakîmânlaka-vuşulabilir.BatıMedeniyetiİlmîgerçeklerinkalıcıolduğuzannıiçinde,bubilgileredayalıbeşerîvesosyaldeğerlerkurarakbunlarabağlandı.Ancak,ilmîger-çeklerindeizafîvedeğişebilirolduğununanlaşılmasıiledünyâsallan-mayabaşladı.Yaptığıputlaryıkıldıkça20/17823Batılıinsanınîmânısarsıldıvebuhran-lar başgösterdi.Şimdiisegörünenodurki,insan,ilimvetekniğingetirdiğiimkânlaraihtiraslabağlanarak,kendihizmetineverilmişolanşe...