18 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Rus Edebiyatı - Jean Bonamour

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...i bir dille ve Barok üslupla kaleme alınmı§tır ve mo­dem bir duyarlığa tanıklık eden §iirsel güzellikler içerir. Özgünlüğü tartl§malıdır çünkü tek nüshası 1812 Moskova yangınında yanml§tır. Moğol istilasına bağlı çevrim içinde Don Ötesine Sefer Dimitri Donskoy'un Tatarlar kar§ısında kazandığı zaferi (1380) yüceltir. Bu tür XVI. yüzyılda daha da geli§ecektir: Kazan'ın Alınışının Öyküsü vb. "Polemik" denen türler çe§itli uygulamalı ahlak sorun­larını i§ler: Prens VLADİMİR MONOMAH (1053-1125) 1 2 a...