21 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Rûhu'l-Beyân Tefsiri - İsmail Hakkı Bursevî - Cilt 22

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

...lplerin mülkü ayrı, ruhlarınmülkü ayrıdır. İnsanlık mülkü dünyada olur, “Dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, birsüs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlâd çoğaltma yarışından ibârettir.” (el-Hadîd, 57/20) âyeti bunun delilidir. Kalp mülkü âhirette olur, zira “Allah onları sever,onlar da Allah’ı severler” (el-Mâide, 5/54) buyrulmuştur. Ruh mülkü ise hakîkatâlemindedir. “Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerinebakacaklardır” (el-Kıyâme, 75/22-23) âyetleri buna işârettir. Yolun ...