4 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Rûhu'l-Beyân Tefsiri - İsmail Hakkı Bursevî - Cilt 19

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

...inancın kemâli ise ancak bu mertebede olur, diğer mertebede olmaz. Çünkü senin sende,iç aleminde olan şeyleri bilmen, senden hariç olan şeyleri bilmenden daha kuvvetlidir.Zira bunu hiçbir şey yalanlayamaz. Bundan dolayı ilm-i zarûrî, ilm-i istidlâlîden dahakuvvetlidir. Diğer canlıların yaratılışının insanın yaratılışına katılması ise cinsmânâsında hepsi ortak olduklarından dolayıdır. Bunu iyi anlamalı ve buna kanâatetmelidir.et-Te’vilâtu’n- Necmiyye’de şöyle denilmektedir: Kul zâhirde ve bâtında...