21 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Rûhu'l-Beyân Tefsiri - İsmail Hakkı Bursevî - Cilt 06

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

...lukla benim yerime geçen halifemdirEy yiğit! Gemiden yüz çevirmeİşte biz, denizdeki Nuh gemisiyiz6. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilenpeygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz!“Kendilerine elçi gönderilmiş olanlara soracağız.”Ayetin başındaki “fa” harfi, uhrevî hallerin, dünya işleri üzerine tertib edildiğinibildirmek içindir. Bunun anlamı şöyledir: “Kıyamet günü her ümmete: “Peygamberinizene cevap verdiniz?” diye mutlaka soracağız.”“Ve gönderilen elçilere de sora...