13 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Rûhu'l-Beyân Tefsiri - İsmail Hakkı Bursevî - Cilt 05

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 MB

...larını, çocuklarını kiliseye götürdüklerini veüzerlerine teberrüken vaftiz suyu serptiklerini gördüm. Allah korusun bu küfürdür.Vaftiz suyu, hristiyanların çocuklarını batırıp yıkadıkları sarı bir sudur. Bununlaçocuklarının temizlendiğine ve bunun sünnet (hitân) gibi olduğuna inanırlar.Hristiyanların nevruz günlerine hürmet etmek, bu günde onlara hediye vermek vesevinçlerine iştirak etmek de buna kıyas edilebilir. Onlarla dostluk damarını (bağını)kesmek için hisbe teşkilatına bazı işlerde vazife...