25 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Roux - Türklerin Tarihi

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 12 MB

...ri olarak kendini tanıt­mıştır. Türkiye’ye pek çok defa gelen Roux 1961 yılında, Ankara’da Türk Tarih Kongresinde o dönemdeki araştırmalarıyla aynı alanlarda çalışan ünlü Orta Asya Türk tarihçisi Giraud’la karşılaşmış ve bu kar­şılaşmanın sonunda incelediği alanda devam etmeye karar vermiştir. İşin ilginç yanı Roux’nun ilk çalışmaları Cezayir ve Kuzey Afrika üze­rine yönelmişken hızla yönünü Orta Asya’ya çevirmiştir. Burada Pa­ris’te hocası olan ve XX, yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da Türkolo...