8 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Romatizma Ve Çareleri - Necdet Tuna - İletişim

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...arar sağlamıştır. Öncelikle kalbi de tutan romatizmal ateş ya da akut ek­lem romatizması denen ve bir cins mikrobun (beta hemo-9litik streptokokların) neden olduğu hastalık, penisilin sa- yesinde ülkemizde bile çok seyrek görünür olmuştur. Gö­rünse bile vaktinde alınan önlemlerle kalpteki yıkımları ödenebilm ektedir. Bu hastalık, 40-50 yıl önceleri İngilte­re’de bile yılda 80.000 kişinin ölümüne yolaçabiliyordu. Bunun gibi, şeker hastalığı, yaşamı tehdit edebilen kan­sızlıklar, tüberküloz, freng...