19 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Rolf Cantzen - Daha Az Devlet Daha Çok Toplum

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 MB

Kapitalizm insanı ve doğayı yağmalamayı, insanı insan kılan değerleri ekonomiye tabi kılmayı sürdürüyor. Dahası kapitalizmin ideologları tarihin, ideolojilerin, siyasetin sonunun geldiğini afiş edip her çeşitli seçenek siyaseti değerden düşürmeye çalışırken yeni teknokrasilerde yöneten-yönetilen ayrımı daha da keskinleşiyor. Solun tarihinde hüküm sürmüş merkeziyetçi, otoriter, determinist, sanayileşmeci, devletçi gelenek ise seçenek olmak şöyle dursun kapitalizmin insanlara sunduğu özgürlük yanılsamasını bile gerçekleştiremedi. Bir özgürlük geleneği olarak solun yeniden içeriklendirilmesi ve somut, uygulanabilir projeler üretmesi artık kaçınılmaz hale geldi...Cantzen, ülkemizde hiç bilinmeyen ve haksız yere ‘terörizm’ ve ‘kargaşa’ ile özdeşleştirilen anarşizm hareketinin Proudhon, Kropotkin, Bakunin, Landauer ve Malatesta gibi klasik savunucularının düşüncelerini güncel uygulanabilirlikleri açısından değerlendirdiği bu kitapta, anarşizmin söz konusu ‘proje üretme’ sürecine canalıcı katkılar sağlayabileceğini gösteriyor. Sosyal demokrasinin tıkandığı, işçi sınıfına dayalı geleneksel Marksist çizginin etkisizleştiği bir ortamda, anti-otoriter, şiddet karşıtı, özyönetimci, ödünsüz özgürlükten ve karşılıklı yardımlaşmadan, ademimerkeziyetçi federatif yapılardan yana bir anarşizmin gündeme geldiğini söylüyor. Önüne asıl amaç olarak, “devletin toplumsallaştırılması” ve “toplumun devletsizleştirilmesi” süreçleriyle kişinin her çeşitli tahakkümcü yapıdan kurtulup özgürleşmesini koyuyor. Bunun mücadelesinin de bir değil çok cepheden sürdürülmesi gerektiğini, bu sürecin kargaşaya değil zenginleşmeye yol açacağını ileri sürüyor.Ekolojiye özel bir önem atfeden Cantzen, insanmerkezci ve sanayileşmeci zihniyetin doğayı nasıl tahrip ettiğini anlatırken bazı çevrecilerin “doğanın kendi arasında bir anlam ve değer kaynağı olduğu ve kişinin ona ayak uydurması gerektiği” yolundaki düşüncelerinin içerdiği tehlikelere ilgi çekiyor. Doğaya anlamını eninde sonunda kişinin kendisinin verdiğini vurgulayıp, doğayı kişinin emrindeki sınırsız bir yağma sektörü olmaktan çıkartmak gerektiğini belirtiyor.Gelecek kuşaklar için değil kendimiz için özgürlük talep etmekten ve bunu derhal hayata geçirmekten yana olan bir kitap Daha Az Devlet, Daha Çok Toplum. Hayatı ertelemekten bıkanlar ve sahici ürünler arayanlar için.