75 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Roland Robertson - Küreselleşme, Toplum Kuramı Ve Küresel Kültür

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 261 B

Roland Robertson’un küreselleşmeye ilişkin literatüre temel katkısı
söz konusu kavram hakkındaki analizlerde kültüre öncelik vermiş olması-
dır. Özellikle küresel ekonominin ve ulus aşırı medya ağının kültürel sınır-
ları ortadan kaldırdığı ve böylelikle küresel bir kültüre yol açtığına yönelik
analizler göz önüne alındığında Robertson’un analizleri hayli önem taşı-
maktadır. Kültüre merkezi bir rol vererek Robertson bir taraftan kökle-
rini modernitenin oluşturduğu bir küresel kültürün oluşumunun önüne ge-
çerken diğer taraftan da farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan küre-
sel hegemonyaya meydan okumaktadır.