22 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Roland Barthes - Göstergebilim İlkeleri

Anarşizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

... nitelikli kullanımların kendilerine özgü birta­kım dizgeler oluşturduğu belirlenmiştir. Gerek bu tür­lü ikincil dillerin, gerekse dil dışı gösterge dizgelerinin dilbilimcilerce oluşturulan işlemsel kavramlarla açık­lanabileceği anlaşılınca, bir göndericiyle bir alıcı ara­sında özel bir düzgü aracılığıyla bildiri alışverişine rast­lanan her yerde olduğu gibi salt anlam ve anlamlama içeren durumlarda da göstergesel yaklaşımlar geçerlik kazanmıştır. Böylece, yeni bir inceleme alanı belirmiş­tir : ...