4 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Rohat Cebe - Ezidilik Ezidi Müziği Ve İlahileri

Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

...e 3647 sayýlý kanunla Türkiye Cumhuriyeti'nin 72. ili olmasýyla ilçe Batman'a baðlanmýþtýr. Ezidiler Beþiri'nin Oðuz (Þýmze) kasabasý ile Uðrak (Taharri), Kuþçukuru (Kelhoke), Uðurca (Koriðe), Yolveren (Çinera), Kumgeçit (Bazidvan), Üçkuyular (Fakira), Yolkonak (Hicri), Deveboynu (Geydüke), Beþpýnar (Hamduna) ve Ýkiköprü (Avizke) köylerinde, Ekinciler (Innap), Meydancýk (Düþah) ve Onbaþýlar (Þahsým) mezralarýnda yaþamýþlardýr. Þu anda bahsedilen köy ve mezralarýn sadece bir kaçýnda çok az sayýda...