15 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

Robert Nozick - Anarşi Devlet Ve Ütopya Cs

Anarşizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

... yana olduğu konusunda açıktır. Ça­baları sonunda biz okurları ikna edememiş olsa bile, en azından ona karşı kendi görüşlerimizi savunma sürecinin bu görüşlerimizin daha netleşip derinleşmesine katkıda bulunacağına inanır. Yayımlanışından yirmi beş yıl kadar sonra Anarşi, Devlet ve Ütopya'yı değerlendirdiğimizde, öncelikle Nozick'in görüşlerinin 1980'li yıllarda özellikle Amerika ve İngiltere'de egemen olan ekono­mik politikalara felsefi temel teşkil ettiği gerçeğini vurgulamak gerekir. Örneğin ...